Buldozer SD5K

  • Hydro-static Bulldozer SD5K

    Buldozer hidro-statik SD5K

    SD5K është një buldozer total hidraulik i llojit të pistës me gjysmë të ngurtë të varur, shtresë elektronike të kontrollit Ⅲ, sistem qarkullimi elektrik hidrostatik me qark të dyfishtë, kontroll elektrik i ngarkesës së mbyllur që dërgon një sistem hidraulik.