Buldozer SD6K

  • Hydro-static Bulldozer SD6K

    Buldozer hidro-statik SD6K

    Buldozeri SD6K është i pajisur me motor të gomës II, pompë hidraulike dhe motor, tre faza të zvogëlimit të shpejtësisë planetare, sistem të centralizuar të ftohjes, transmetim të kontrollit të proporcionit elektrik dhe kontroll hidraulik pilot.