Pajisje për akull dhe borë

  • SG400 Snow Groomer

    SG400 Snow Groomer

    Dizajni i përpunuar për këndin e skajit të tehut me punime prerëse me forcë të lartë dhe saktësi, mundëson që bora që rrotullohet në teh të zvogëlojë rezistencat dhe të arrijë efektet më të mira për punimet e pastrimit të borës.