Buldozer kënete TYS165-3

  • Normal Structure Bulldozer TYS165-3

    Buldozer me Strukturë Normale TYS165-3

    Buldozeri TYS165-3 është një dozues 165 kuaj fuqi me pistë me lëvizje të drejtpërdrejtë hidraulike, funksionim gjysmë të ngurtë të pezulluar dhe ndihmues hidraulik, kontroll të tehut hidraulik pilot dhe kontroll të nivelit të vetëm të drejtimit dhe frenimit.